نام نام خانوادگی : مجید قاسمی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

– عضو هئیت مدیره کارخانجات تولیدی بهمن (سهامی عام)
– عضو هئیت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران

ایمیل : m.ghasemi@philver.com