راه های ارتباط با ما

  • آدرس کارخانه: جاده قدیم کرج، سه راه شهریار، جاده شهریار بعد از شهرک سعید آباد، زیر گذر پل بادامک جاده حسن آباد، بلوار فیلور
  • تماس: 3-02165604582
  • دفتر مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، چهار راه کالج، پلاک 727  
  • تماس: 02168279000
  • ایمیل: info@philver.com
  • سایت: www.philver.com
  • نمایشگاه مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، چهار راه کالج، پلاک 727
    نمایشگاه شماره 2: جاده قدیم کرج، سه راه شهریار، جاده شهریار بعد از شهرک سعید آباد، زیر گذر پل بادامک جاده حسن آباد، بلوار فیلور
  • تماس: 02168279000