پنجاه و هشتمین سالگرد تاسیس کارخانجات تولیدی بهمن-فیلور- سهامی عام

پنجاه و هشتمین سالگرد تاسیس کارخانجات تولیدی بهمن-فیلور- سهامی عام

پنجاه و هشت سال گذشته در روز هفتم آبان ماه، کارخانجات تولیدی بهمن-فیلور به دست جمعی از متخصصین و مهندسان ایران زمین تاسیس گردید.به لطف خدا و همت فرزندان ایران همچنان وسعت و آوازه ی شرکت فیلور پا برجاست. فیلور اصالتی برخاسته از نو