• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

یخچال 13 فوت TDF-342N - Defrost

یخچال فریزر Fridge Freezer 13 فوت (درب محدب) 13ft سازگاز با محیط زیست CFC Free بادوام Durable برفک زدایی اتوماتیک Auto Defrost

مدل

TDF-342N

 

حجم کل (لیتر)

290

حجم کل مفید (لیتر)

285

حجم مفید فریزر (لیتر)

65

حجم مفید محفظه نگهدارنده مواد غذایی تازه (لیتر)

220

مساحت مفید طبقات (مترمربع)

0.97

ظرفیت انجماد مواد غذایی (کیلوگرم بر 24 ساعت)

3

مصرف انرژی (کیلووات ساعت بر سال)

260

ابعادمحصول (عرض*طول*ارتفاع) (سانتیمتر)

160*62.5*63

وزن (کیلوگرم)

60

 

مدل

TDF-342N

 

حجم کل (لیتر)

290

حجم کل مفید (لیتر)

285

حجم مفید فریزر (لیتر)

65

حجم مفید محفظه نگهدارنده مواد غذایی تازه (لیتر)

220

مساحت مفید طبقات (مترمربع)

0.97

ظرفیت انجماد مواد غذایی (کیلوگرم بر 24 ساعت)

3

مصرف انرژی (کیلووات ساعت بر سال)

260

ابعادمحصول (عرض*طول*ارتفاع) (سانتیمتر)

160*62.5*63

وزن (کیلوگرم)

60