• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

یخچال فریزر 26 فوت - PR-350CM و PF-320MN

یخچال فریزر Fridge Freezer 26 فوت 26ft معتدله – نیمه گرمسیری Tropical برفک زدایی اتوماتیک – بدون برفک Auto Defrost سازگاربامحیط زیست CFC Free جابجایی آسان Easy Movement

مدل

PR-350CM

PF-320MN

حجم کل (لیتر)

337

280

حجم کل مفید (لیتر)

334

212

حجم مفید فریزر (لیتر)

-

212

حجم مفید محفظه نگهدارنده مواد غذایی تازه (لیتر)

334

-

مساحت مفید طبقات (مترمربع)

0.9

1

ظرفیت انجماد مواد غذایی (کیلوگرم بر 24 ساعت)

-

10

مصرف انرژی (کیلووات ساعت بر سال)

219

490

ابعادمحصول (عرض*طول*ارتفاع) (سانتیمتر)

160*62.5*63

160*62.5*63

وزن (کیلوگرم)

56

62

مدل

PR-350CM

PF-320MN

حجم کل (لیتر)

337

280

حجم کل مفید (لیتر)

334

212

حجم مفید فریزر (لیتر)

-

212

حجم مفید محفظه نگهدارنده مواد غذایی تازه (لیتر)

334

-

مساحت مفید طبقات (مترمربع)

0.9

1

ظرفیت انجماد مواد غذایی (کیلوگرم بر 24 ساعت)

-

10

مصرف انرژی (کیلووات ساعت بر سال)

219

490

ابعادمحصول (عرض*طول*ارتفاع) (سانتیمتر)

160*62.5*63

160*62.5*63

وزن (کیلوگرم)

56

62