• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

فریزر 13 فوت- TUP-310ND - Defrost و PF-320MN

فریزر Fre 13 فوت(درب محدب) 26ft تروپیکال و نیمه گرمسیری Semi Tropical Tropical & قدرت انجماد بالا High Freezing Power سازگاربامحیط زیست CFC Free بادوام Durable

مدل

TUP-310ND

PF-320MN

حجم کل (لیتر)

262

280

حجم کل مفید (لیتر)

188

212

حجم مفید فریزر (لیتر)

188

212

حجم مفید محفظه نگهدارنده مواد غذایی تازه (لیتر)

-

-

مساحت مفید طبقات (مترمربع)

0.9

1

ظرفیت انجماد مواد غذایی (کیلوگرم بر 24 ساعت)

10

10

مصرف انرژی (کیلووات ساعت بر سال)

402

490

ابعادمحصول (عرض*طول*ارتفاع) (سانتیمتر)

160*62.5*63

160*62.5*63

وزن (کیلوگرم)

61

62

مدل

TUP-310ND

PF-320MN

حجم کل (لیتر)

262

280

حجم کل مفید (لیتر)

188

212

حجم مفید فریزر (لیتر)

188

212

حجم مفید محفظه نگهدارنده مواد غذایی تازه (لیتر)

-

-

مساحت مفید طبقات (مترمربع)

0.9

1

ظرفیت انجماد مواد غذایی (کیلوگرم بر 24 ساعت)

10

10

مصرف انرژی (کیلووات ساعت بر سال)

402

490

ابعادمحصول (عرض*طول*ارتفاع) (سانتیمتر)

160*62.5*63

160*62.5*63

وزن (کیلوگرم)

61

62