• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

021-66483440

پنجاه و هشتمین سالگرد تاسیس کارخانجات تولیدی بهمن-فیلور- سهامی عام

پنجاه و هشتمین سالگرد تاسیس کارخانجات تولیدی بهمن-فیلور- سهامی عام

پنجاه و هشت سال گذشته در روز هفتم آبان ماه، کارخانجات تولیدی بهمن-فیلور (سهامی عام) به دست جمعی از متخصصین و مهندسان ایران زمین تاسیس گردید.از آن روز 58 سال می گذرد و به لطف خدا و همت فرزندان ایران همچنان وسعت و آوازه ی شرکت فیلور پا برجاست.  امروز با حضور جناب آقای مهندس صفریان مدیرعامل، جناب آقای مهندس قاسمی قائم مقام مدیرعامل  و جمع کثیری از پرسنل کارخانجات تولیدی بهمن سالگرد تاسیس این کارخانه جشن گرفته شد، باشد که در جهت تولید ملی، پله های پیشرفت و توسعه را یکی پس از دیگری بپیمایند و سبب افتخار آفرینی در عرصه ی جهانی برای نام ایران باشند.

فیلور اصالتی برخاسته از نو

پنجاه و هشت سال گذشته در روز هفتم آبان ماه، کارخانجات تولیدی بهمن-فیلور (سهامی عام) به دست جمعی از متخصصین و مهندسان ایران زمین تاسیس گردید.از آن روز 58 سال می گذرد و به لطف خدا و همت فرزندان ایران همچنان وسعت و آوازه ی شرکت فیلور پا برجاست.  امروز با حضور جناب آقای مهندس صفریان مدیرعامل، جناب آقای مهندس قاسمی قائم مقام مدیرعامل  و جمع کثیری از پرسنل کارخانجات تولیدی بهمن سالگرد تاسیس این کارخانه جشن گرفته شد، باشد که در جهت تولید ملی، پله های پیشرفت و توسعه را یکی پس از دیگری بپیمایند و سبب افتخار آفرینی در عرصه ی جهانی برای نام ایران باشند.

فیلور اصالتی برخاسته از نو