• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

ماموریت

تولید محصولات و ارائه خدمات با کیفیت و ارزشمند با تکیه به کارکنان با انگیزه و نوآور که باعث بهبود سطح زندگی مشتریان و مصرف کنندگان ملی و بین المللی و ارتقاء سطح رفاه کارکنان شود.


ماموریت